Love in Swedish

Love

What is love
It is a hero as I know
As he orders you must row


Om du frågar mig om love
love är inte en vit dove
Inte heller som en sten
Om vi Prater mer om den
Är en hjälte som har sagt
Tar din vilja i sin makt
Och love alltid har förtur
Även när hjärtat är surr
Är en stjärna som lyser
Ett helt nytt live och visar
Och tydligt för dig visar
Ett hav stort med vågor
Där en ängel som sover.
Som en fånge eller slav
Tar dig vågor mitt i hav
Tur kan ta dig till ängel
Med en blomma och vigsel
Eller ensam till en ö
Annars under vågor döTahir Baban


And this is the google translation to English


 
Love
 
What is love
It's a hero as I know
Ashe orders you must row
 
***
 
If you ask me about love
love is not a white dove
Neither is a stone
If we talk more about it
Is a hero as has been said
Taking your will into his power
And love always have priority
Even when the heart is angry
Is a star that lit up
A new life and
And clearly shows you
A big sea with waves
There an angel is sleeping.
Like a prisoner or a slave
The waves will take you to the middle of the ocean
Luck can take you to the angel
With a flower and a wedding ring
Or take you lonely to an island
Otherwise, you will die under the waves
Poetry by tahir baban
Read 137 times
Written on 2018-03-02 at 23:32

dott Save as a bookmark (requires login)
dott Write a comment (requires login)
dott Send as email
dott Print text